Butera Eats GmbH
Detmerstraße 13
22305 Hamburg
Duitsland


E-mail: info@buteraeats.com

Gerechtshof: Hamburg
Registratienummer: HRB 169119

Directeur: Filippo Butera

Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/odr

Wij zijn nietverplicht nochbereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.