Felce Azzurra Classico Profuma Bucato - 220 ml

€6,99

Belastingen inbegrepen


€3,18 voor 100ml

Omschrijving:

Ontdek de Felce Azzurra wasgeur en omhul uw kledingstukken met unieke en verrassende geuren die lang blijven hangen

Ingrediënten: i

NL: Bevat: 4-Tert-butylcyclohexyl acetaat, Limonene, Linalyl Acetate, Coumarin, Linalool, Acetylcedrene, Eugenol, Citronellol, Eucalyptol, Isoeugenol. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. Houd de verpakking of het etiket van het product bij de hand als u een arts raadpleegt. Buiten bereik van kinderen houden. Draag beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep. Niet in het milieu verspreiden. In geval van huidirritatie of huiduitslag: raadpleeg een arts. Gemorst materiaal opvangen. Product/verpakking afvoeren volgens nationale voorschriften.