Voorwaarden van de dienst

Algemene Contractvoorwaarden, informatie voor de klant

Inhoudsopgave

Reikwijdte van

Sluiting van het contract

Herroepingsrecht

Prijzen en betalingsvoorwaarden

Leverings- en verzendingsvoorwaarden

Wettelijke conformiteitsgarantie

Toepasselijk recht, jurisdictie

Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene contractvoorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden") van Butera Eats GmbH (hierna "verkoper"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of professional (hierna "klant") met de verkoper aangaat, verwijzend naar de goederen en /of diensten te koop in de online winkel van de verkoper. Deze voorwaarden sluiten de toepassing van eigen bepalingen van de klant uit, tenzij anders is overeengekomen.

1.2 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden betekent "consument" elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die niet passen in het kader van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. "Professioneel" betekent elke natuurlijke of rechtspersoon persoon of personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt voor doeleinden die zijn toe te schrijven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper vormen bindende aanbiedingen van de verkoper. .

2.2 De klant kan het aanbod accepteren via het bestelformulier in de online shop van de verkoper. In het geval dat de bestelling wordt geplaatst via het online bestelformulier, geeft de klant, na het invoeren van persoonlijke gegevens, door te klikken op de validatieknop aan het einde van de aankoopprocedure, de wettelijk bindende aanvaarding van het contractuele aanbod met betrekking tot de goederen in uw winkelmandje. Het aanbod kan echter alleen worden aanvaard als de klant, door het juiste vakje onder de tekst aan te vinken: "Ik verklaar uitdrukkelijk dat ik de algemene verkoopvoorwaarden heb gelezen en aanvaard", bevestigt dat hij de contractuele voorwaarden aanvaardt.

2.3 De verkoper stuurt de klant de orderbevestiging per post of e-mail.

2.4 In geval van aanvaarding van een aanbod via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de contractuele tekst door de verkoper opgeslagen en naar de klant gestuurd nadat de betreffende bestelling is verzonden, samen met de tekst van de algemene voorwaarden (bijv. e-mail, fax of brief). De tekst van het contract wordt ook op de website van de verkoper geplaatst en de klant heeft er gratis toegang toe via zijn met een wachtwoord beveiligde account, door de relevante inloggegevens in te voeren, op voorwaarde dat de klant, voordat hij de bestelling verzendt, ging over tot het aanmaken van een account in de online winkel van de verkoper. In ieder geval zal de verkoper de klant een orderbevestiging sturen, waarin de mogelijkheid wordt aangegeven om de algemene voorwaarden te downloaden en af ​​te drukken met behulp van de functie "afdrukken".

2.5 Alvorens de bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper te plaatsen, kan de klant zijn gegevens op elk moment corrigeren met behulp van de normale muis- en toetsenbordfuncties. Bovendien worden alle gegevens vóór de bindende verzending van de bestelling weergegeven in een bevestigingsvenster, waar ze nog kunnen worden gewijzigd met behulp van de normale muis- en toetsenbordfuncties.

2.6 Als de klant optreedt als consument, is Italiaans de enige beschikbare taal voor het sluiten van het contract.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben het recht om gebruik te maken van het herroepingsrecht.

3.2 Raadpleeg voor meer informatie over het herroepingsrecht de relatieve informatie van de verkopers.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 De door verkoper opgegeven prijzen zijn eindbedragen inclusief het wettelijk BTW tarief. Eventuele extra bezorg- en verzendkosten worden weergegeven op de betreffende productbeschrijvingspagina.

4.2 Verzendingen naar landen buiten de Europese Unie kunnen extra specifieke kosten met zich meebrengen voor rekening van de klant. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de kosten die verband houden met het overmaken van geld via kredietinstellingen (bijv.: provisies op overschrijvingen, valutawissel) of belastingen en heffingen bij invoer (bijv.: douanerechten).

4.3 De klant heeft verschillende betalingsmogelijkheden die op de website van de verkoper worden toegelicht.

4.4 Indien een vooruitbetaling is overeengekomen, moet het saldo worden betaald bij het sluiten van het contract.

4.5 Als de klant kiest voor betaling met "PayPal", wordt de betaling beheerd via de dienstverlener PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, onder de PayPal-gebruiksvoorwaarden beschikbaar op https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x= het_IT. Dit veronderstelt tussen