Privacybeleid

Privacybeleid volgens de algemene verordening gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Privacybeleid volgens de algemene verordening gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

1.1 Wij danken u voor uw bezoek aan onze website en voor uw belangstelling. In het volgende willen wij u informeren over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden behandeld in het kader van het gebruik van onze website. Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De beheerder van de op onze website verstrekte gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is Butera Eats GmbH, Detmerstraße 13, 22305 Hamburg, Duitsland, Tel.: 017670779151, E-Mail: info@buteraeats.com. De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Om veiligheidsredenen en voor de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of verzoeken aan de verantwoordelijke persoon) maakt deze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Gecodeerde transmissie is te herkennen aan de browserbalk, waar het adres van de site wordt voorafgegaan door "https://" en het hangslotpictogram.

2) Verzameling van gegevens bij bezoek aan onze website

Bij het puur informatieve gebruik van onze website, dus zonder registratie of andere overdracht van informatie, worden alleen de gegevens bijgehouden die de browser van de gebruiker aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer de gebruiker onze website bezoekt, verzamelen wij de gegevens die technisch noodzakelijk zijn voor het bekijken van de website, d.w.z:

welke pagina werd bezocht
datum en tijd op het moment van toegang
grootte van de verzonden gegevens in bytes
bron/referentie van waaruit de gebruiker op de site is gekomen
gebruikte browser
gebruikt besturingssysteem
gebruikt IP-adres (eventueel in geanonimiseerde vorm)
De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 c. 1 let. f van de GDPR op basis van ons legitieme belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De overdracht of elk ander gebruik van de gegevens is uitgesloten. Mochten er echter concrete aanwijzingen van onrechtmatig gebruik opduiken, dan behouden wij ons het recht voor de serverlogbestanden op een later tijdstip te controleren.

3) Cookies

Om uw bezoek aan onze website interessanter te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op sommige pagina's gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie automatisch gewist wanneer u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party provider cookies) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Met het gebruik van cookies wordt bepaalde informatie over de gebruiker, zoals browsergegevens, locatiegegevens en IP-adreswaarden verzameld en op individuele basis verwerkt. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk is van de cookie.

Deels dienen cookies om, door het opslaan van instellingen, het bestelproces te vereenvoudigen (bijv. door de inhoud van een virtueel winkelwagentje bij een volgend bezoek aan de website te onthouden). Indien ook door middel van door ons geïmplementeerde individuele cookies persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met Art. 6 para. 1 let. b van de GDPR ten behoeve van de uitvoering van het contract of in overeenstemming met Art. 6 c. 1 let. f van de GDPR ten behoeve van ons legitieme belang bij het verbeteren van de functionaliteit van de website en een efficiëntere en prettigere klantervaring.

Wij werken samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod aantrekkelijker te maken. Daarom worden tijdens uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven (third-party provider cookies) op uw harde schijf opgeslagen. Het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie worden in de volgende paragrafen afzonderlijk en apart behandeld.

De gebruiker kan zijn of haar browser zo instellen dat hij of zij wordt geïnformeerd over de opslag van cookies en per geval kan beslissen om deze al dan niet te accepteren of om de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten. Elke browser behandelt de cookie-instellingen anders. De procedure voor het wijzigen van de cookie-instellingen wordt beschreven in het helpmenu van elke browser en is te vinden op de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=it_IT
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

4) Contact

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail), worden uw persoonsgegevens verzameld. De persoonsgegevens die bij het invullen van het contactformulier worden verzameld, worden op het formulier aangegeven. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw vragen te beantwoorden, contact met u op te nemen en voor technische handelingen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is ons legitieme belang om uw vragen te beantwoorden in overeenstemming met Art. 6 c. 1 let. f van de GDPR. Als het doel van het contact met de gebruiker het sluiten van een contract is, wordt een verdere rechtsgrondslag voor gegevensverwerking geboden door Art. 6 c. 1 let. b van de GDPR. Zodra het verzoek is verwerkt, worden de gegevens van de gebruiker verwijderd. Dit gebeurt pas nadat de inhoud van het verzoek definitief is opgehelderd, en voor zover er geen wettelijke verplichtingen inzake gegevensbewaring bestaan.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en ten behoeve van de uitvoering van een contract

In overeenstemming met art. 6 c. 1 let. b van de GDPR kunnen persoonsgegevens ook worden verzameld en verwerkt als de gebruiker deze gegevens verstrekt voor de uitvoering van een contract of het openen van een klantenrekening. De verzamelde persoonsgegevens van de gebruiker worden aangegeven in de respectievelijke gegevensinvoerformulieren. U kunt uw klantenaccount te allen tijde verwijderen door een bericht te sturen naar het adres van de hierboven vermelde verantwoordelijke. De door de gebruiker verstrekte gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor de uitvoering van het contract. Zodra het contract is afgesloten of uw klantenaccount is verwijderd, worden uw gegevens geblokkeerd in overeenstemming met de door de fiscale en commerciële wetgeving voorgeschreven bewaartermijnen en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik ervan of wij ons uitdrukkelijk het recht voorbehouden uw gegevens verder te gebruiken zoals wettelijk is toegestaan, waarover wij u hieronder in detail zullen informeren.

6) Gebruik van gebruikersgegevens voor directe reclame

6.1 Als de gebruiker besluit zich te abonneren op onze elektronische nieuwsbrief, ontvangt hij/zij regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is het e-mailadres van de gebruiker. De invoer van andere gegevens is optioneel en dient alleen om de communicatie te personaliseren. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat u de elektronische nieuwsbrief pas ontvangt nadat u uitdrukkelijk uw toestemming voor de verzending ervan hebt bevestigd. U ontvangt dan een verificatiemail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door uw inschrijving te valideren door op een link te klikken.

Door op de bevestigingslink te klikken, stemt de gebruiker in met het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 c. 1 let. a van de GDPR. Bij inschrijving op de nieuwsbrief slaat ons bedrijf het IP-adres van de door de Internet Service Provider (ISP) geregistreerde gebruiker op, evenals de datum en het tijdstip van inschrijving; dit alles met het oog op toekomstige traceerbaarheid in geval van misbruik van het e-mailadres van de gebruiker. De gegevens die bij de inschrijving op de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor reclameboodschappen in het kader van de nieuwsbrief. De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de betreffende link in de nieuwsbrief of door een verzoek te sturen naar de verantwoordelijke persoon zoals hierboven vermeld. De opzegging van de nieuwsbriefdienst impliceert ook de onmiddellijke verwijdering van het e-mailadres van de gebruiker uit het systeem van onze nieuwsbriefexploitant, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van zijn gegevens of ons bedrijf zich het wettelijk toegestane verdere gebruik van de gegevens heeft voorbehouden, waarover wij u hierbij informeren.

6.2 Verzending van de e-mailnieuwsbrief aan bestaande klanten

Als u bij de aankoop van een product uw e-mailadres opgeeft, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen over producten uit ons assortiment die vergelijkbaar zijn met het product dat u al hebt gekocht. Hiervoor is volgens § 3 c. 3 van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG) geen extra toestemming nodig. Gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig artikel 6 c. 1 let. f van de GDPR. Als de gebruiker in eerste instantie niet heeft ingestemd met het gebruik van zijn of haar e-mailadres voor dit specifieke doel, wordt er door ons geen e-mail verstuurd. De gebruiker kan te allen tijde en zonder terugwerkende kracht de toestemming voor het gebruik van zijn of haar e-mailadres voor de hierboven beschreven reclamedoeleinden intrekken door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon. In dit geval draagt de gebruiker alleen de transmissiekosten zoals vastgelegd in de basistarieven. Na ontvangst van de herroeping wordt het gebruik van het e-mailadres van de gebruiker onmiddellijk stopgezet.

6.3 Reclame per post
Vanwege ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame, behouden wij ons het recht voor om uw voornaam, achternaam, verzendadres en, na ontvangst van deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie, titel, academische graad, geboortejaar, beroepstitel, bedrijfssectoraanduiding conform art. 6 c 1, let. f van de GDPR op te slaan in onze database. Wij behouden ons ook het recht voor deze gegevens te gebruiken om u per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van gegevens voor dit doel door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking.

6.4 Kennisgeving van beschikbare goederen per e-mail

Als onze online shop de mogelijkheid biedt om een kennisgeving per e-mail te ontvangen zodra bepaalde artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn, weer beschikbaar zijn voor aankoop, kunt u zich op deze kennisgeving abonneren. Als de gebruiker zich aanmeldt voor de meldingsdienst voor beschikbaarheid van goederen, ontvangt de gebruiker eenmalig een e-mailbericht over de beschikbaarheid van het geselecteerde artikel. De enige gegevens die voor deze kennisgeving nodig zijn, is het e-mailadres van de gebruiker. Alle andere gegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt, worden alleen gebruikt om de gebruiker met zijn naam aan te spreken. Voor het verzenden van deze communicatie maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure, d.w.z. dat het bericht u pas wordt toegezonden nadat u uitdrukkelijk uw toestemming voor het ontvangen van het bericht hebt bevestigd. In dat geval ontvangt u een e-mail met het verzoek op de desbetreffende link te klikken om te bevestigen dat u deze communicatie wenst te ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, stemt de gebruiker in met het gebruik van persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 c. 1 lit. a van de GDPR. Bij de registratie voor onze e-mail alert service slaan wij het door de internet service provider (ISP) geregistreerde IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie op om later eventueel misbruik van het e-mailadres te kunnen opsporen. Wij gebruiken de bij de registratie verzamelde gegevens voor de e-mail beschikbaarheidsmelding uitsluitend om u te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze online shop. U hebt het recht om u af te melden voor de dienst voor kennisgeving van de beschikbaarheid per e-mail door de bovenaan dit beleid vermelde verantwoordelijke persoon hiervan in kennis te stellen. Na ontvangst van een dergelijk verzoek van de gebruiker wordt het e-mailadres onmiddellijk uit de desbetreffende mailinglijst verwijderd, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van zijn of haar gegevens of ons bedrijf zich het recht op verder gebruik van de wettelijk voorziene gegevens heeft voorbehouden, hetgeen onder deze informatiemededeling valt.

7) Gegevensverwerking ten behoeve van de orderverwerking

7.1 In het kader van de betalingsprocedure worden de betalingsgegevens van de gebruiker, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsprocedure, doorgegeven aan de verantwoordelijke kredietinstelling. Indien wij gebruik maken van betalingsdienstaanbieders wordt dit uitdrukkelijk vermeld. De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens in deze context is Art. 6 c. 1 let. b van de GDPR.

7.2 Doorgifte van persoonsgegevens aan verzenddienstverleners

- DHL
Indien de goederen worden geleverd door de koerier DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Duitsland), zullen wij DHL voorafgaand aan de levering het e-mailadres van de klant doorgeven overeenkomstig artikel 6 c. 1 let. a van de GDPR, zodat de koerier een leveringsdatum kan afspreken of de levering vooraf kan aankondigen, op voorwaarde dat de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd bij de bestelling. Indien dit niet het geval is, worden alleen de naam en het adres van de geadresseerde aan DHL doorgegeven voor leveringsdoeleinden, overeenkomstig artikel 6 c. 1 let. b van de GDPR. De overdracht van deze informatie vindt alleen plaats als dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Anders is het niet mogelijk om met DHL een leveringsdatum overeen te komen of een leveringsbericht te ontvangen.
De toestemming kan te allen tijde zonder terugwerkende kracht worden ingetrokken door een mededeling te sturen naar de bovengenoemde verantwoordelijke persoon of naar het koeriersbedrijf van DHL.
- DPD
Indien de goederen door het koeriersbedrijf DPD (DPD GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland) worden geleverd, zullen wij DPD overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR vóór de levering het e-mailadres van de klant bezorgen, zodat het koeriersbedrijf een leveringsdatum kan overeenkomen of een voorafgaande kennisgeving van levering kan doen, op voorwaarde dat hiervoor bij de bestelling uitdrukkelijk toestemming werd gegeven. Indien dit niet het geval is, geven wij alleen de naam en het adres van de geadresseerde door aan DPD voor het uitvoeren van de levering, in overeenstemming met Art. 6 para. 1 let. b van de GDPR. Deze informatie wordt alleen doorgegeven als dit daadwerkelijk nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval zal het niet mogelijk zijn om met DPD een leveringsdatum overeen te komen of een leveringsbericht te ontvangen.
Deze toestemming kan te allen tijde zonder terugwerkende kracht worden ingetrokken door een kennisgeving te sturen naar de bovengenoemde verantwoordelijke of naar het koeriersbedrijf DPD.

7.3 Betalingsdienstaanbieders gebruiken

- Apple Pay
Als u kiest voor de betaalmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, vindt de betalingsverwerking plaats via de "Apple Pay"-functie van uw eindapparaat waarop iOS, watchOS of macOS draait door een betaalkaart te laden die met "Apple Pay" is gedeponeerd. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die in de hardware en software van uw apparaat zijn ingebouwd om uw transacties te beschermen. Om een betaling uit te voeren, moet u een vooraf door u gedefinieerde code invoeren en deze verifiëren met de "Face ID" of "Touch ID" functie van uw terminalapparaat.
Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling in gecodeerde vorm naar Apple verzonden. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de gegevens worden doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart om de betaling uit te voeren. De versleuteling zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is verricht, stuurt Apple het rekeningnummer van het apparaat en een dynamische transactiespecifieke beveiligingscode naar de oorspronkelijke website om het succes van de betaling te bevestigen.
Indien tijdens de beschreven overdrachten persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit uitsluitend met het oog op de betalingsverwerking overeenkomstig artikel 6 lid 1 lit. b GDPR.
Apple slaat transactiegegevens anoniem op, inclusief het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd, en of de transactie succesvol is afgerond. Anonimisering sluit elke persoonlijke referentie volledig uit. Apple gebruikt geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.
Wanneer u Apple Pay op een iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop via Safari op een Mac te voltooien, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een gecodeerd kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat u persoonlijk kan identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar "Wallet & Apple Pay" en schakel "Sta betalingen op Mac toe" uit.
- Paypal

Als de klant kiest voor betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien beschikbaar - "Betaling tegen factuur" of "Betaling in termijnen" via PayPal, worden de betalingsgegevens van de gebruiker in het kader van het betalingsproces doorgegeven aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). De overdracht van gegevens vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 c. 1 let. b van de GDPR en alleen als dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor de uitvoering van de betaling.
Bij betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of - indien beschikbaar - "Betaling tegen factuur" of "Betaling in termijnen" via PayPal is PayPal gerechtigd een kredietcontrole uit te voeren. De betalingsgegevens van de gebruiker kunnen overeenkomstig art. 6 c. 1 let. f van de GDPR aan informatiebureaus worden doorgegeven op grond van het gerechtvaardigde belang van PayPal om de kredietwaardigheid van de klant vast te stellen. Het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van betaling wordt door PayPal gebruikt om te beslissen of een bepaalde betaalmethode al dan niet beschikbaar wordt gesteld. De kredietwaardigheidscontrole kan probabilistische waarden (zogenaamde scores) bevatten. Voor zover de scorewaarden het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole beïnvloeden, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden wordt onder meer beïnvloed door adresgegevens. Meer informatie over gegevensbescherming, inclusief de gebruikte informatiebureaus, vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=it_IT.
De gebruiker kan de aan PayPal gegeven toestemming om zijn gegevens te verwerken te allen tijde intrekken door PayPal hiervan op de hoogte te stellen. Het recht van PayPal om de persoonsgegevens van de gebruiker te verwerken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de betaling zoals vastgelegd in de overeenkomst blijft echter onaangetast.

8) Contact met evaluatieverzoek

Rechtstreeks verzoek om evaluatie (en niet verzending via een klantenevaluatiesysteem)
Indien de gebruiker tijdens of na het bestelproces uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven overeenkomstig art. 6 c. 1 let. a van de GDPR, wordt zijn of haar e-mailadres gebruikt om hem of haar een eenmalig verzoek te sturen om het door ons gebruikte systeem te voorzien van een evaluatie van de geplaatste bestelling.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de gegevensbeheerder hiervan op de hoogte te stellen.

9) Gebruik van sociale media

Facebook-plugins met Shariff-oplossing

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins (hierna: "plugins") van het sociale platform Facebook, geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Ierland (hierna: "Facebook").

Om de persoonsgegevens van de gebruiker bij het surfen op onze website beter te beschermen, worden deze knoppen niet onvoorwaardelijk als plugin in de pagina geïntegreerd, maar alleen door middel van een HTML-link. Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat bij het openen van een pagina op onze website met deze knoppen geen verbinding met de Facebook-servers tot stand wordt gebracht. Door op de genoemde knoppen te klikken wordt een nieuw browservenster geopend met de Facebook-pagina waarop de gebruiker (eventueel na het invoeren van zijn toegangsgegevens) met de aanwezige plugins kan interageren.

Met betrekking tot het doel en de omvang van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik ervan door Facebook, evenals de rechten van de gebruiker in dit verband en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij naar de informatie over gegevensbescherming van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

10) Gebruik van video's

Gebruik van YouTube-video's

Onze website gebruikt de insluitingsfunctie van YouTube om video's van de aanbieder "YouTube", eigendom van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") weer te geven en af te spelen.

De gebruikte geavanceerde privacymodus voorkomt volgens de aanbieder de opslag van gebruikersinformatie, tenzij de video wordt bekeken. Wanneer YouTube embed video's afspeelt, gebruikt de aanbieder cookies om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens YouTube dienen deze onder meer om statistieken over de video's samen te stellen, de werking van de site te verbeteren en onrechtmatig gebruik te voorkomen. Als de gebruiker inlogt bij Google en op een video klikt, worden zijn gegevens direct teruggekoppeld naar zijn persoonlijke account. De gebruiker kan voorkomen dat de gegevens aan zijn YouTube-profiel worden gekoppeld door uit te loggen voordat de knop wordt geactiveerd. Google bewaart en analyseert gebruikersgegevens (ook van niet-ingelogde gebruikers) als gebruiksprofiel. Deze analyse wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 c. 1 lit. f van de GDPR op basis van het legitieme belang van Google bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame, het uitvoeren van marktonderzoek en/of met het oog op een op de behoeften afgestemde vormgeving van haar website. De gebruiker heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van dergelijke gebruiksprofielen en zijn rechten te doen gelden door contact op te nemen met YouTube.In het kader van het gebruik van YouTube kan de overdracht van persoonsgegevens aan servers van Google LLC in de VS plaatsvinden.

Onafhankelijk van de weergave van een video-embed wordt telkens wanneer de gebruiker deze website opent een link gelegd naar het sociale netwerk "DoubleClick" van Google, dat onderworpen is aan verdere gegevensverwerkingsprocedures waarop wij geen invloed hebben.

Meer informatie over de bescherming van "YouTube" vindt u in het privacybeleid van de aanbieder: https://policies.google.com/privacy/update?hl=it.

Voor zover wettelijk vereist, vindt de verwerking van de bovengenoemde gegevens pas plaats nadat de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker is verkregen overeenkomstig Art. 6 para. 1 letter a van de GDPR. De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde met terugwerkende kracht in te trekken. Om de toestemming in te trekken, volgt u de hierboven beschreven procedures en mogelijkheden.

11) Online marketing

11.1 Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een reclamedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken. Om informatie te verzamelen, gebruikt Google AdSense ook zogenaamde "web beacons" (kleine, onzichtbare grafische afbeeldingen), die eenvoudige handelingen mogelijk maken, zoals het registreren, verzamelen en analyseren van het bezoekersverkeer op de website. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google. Dit kan ook worden overgebracht naar een server van Google LLC. in de VS.

Google gebruikt de aldus verkregen informatie om het gebruik van AdSense-advertenties door de gebruiker te analyseren. Het IP-adres dat de browser van de gebruiker in het kader van Google AdSense doorgeeft, wordt niet in verband gebracht met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie kan in sommige gevallen aan derden worden doorgegeven, voor zover dit wettelijk verplicht is en/of deze derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

De hierboven beschreven gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 c. 1 lett. f van de GDPR ten behoeve van gerichte reclame door derden, wier advertenties op deze website verschijnen op basis van het gedetecteerde gebruikersgedrag. Deze verwerking dient ons belang om het economisch potentieel van onze website te benutten met de gerichte plaatsing van reclame-inhoud van derden tegen betaling.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google op https://www.google.it/policies/privacy/.

U kunt de reclamecookies permanent uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen; als alternatief kunt u de betreffende browserplug-in downloaden en installeren op
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=it

Wij wijzen er echter op dat door het deactiveren van cookies bepaalde functies van deze website beperkt beschikbaar of niet bruikbaar kunnen zijn.

Indien wettelijk vereist, vragen wij de gebruiker om toestemming voor de verwerking van de hierboven beschreven gegevens in overeenstemming met art. 6 c. 1 letter a van de RGPD. De gebruiker kan zijn toestemming te allen tijde met toekomstige werking herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, wordt de gebruiker verzocht de bovenstaande informatie over het bezwaar te volgen.

11.2 Conversietracking met Google Ads

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en als onderdeel van Google AdWords conversion tracking, een analysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken Google Ads om de aandacht van de gebruiker te trekken door middel van advertenties (zogenaamde Google Adwords) die de gebruiker vanaf externe webpagina's naar onze aantrekkelijke aanbiedingen leiden. De campagnegegevens stellen ons in staat de mate van succes van afzonderlijke reclame-initiatieven te bepalen. Op deze manier streven wij ernaar de gebruiker advertenties te tonen die hem interesseren, onze website aantrekkelijker te maken en de advertentiekosten op de juiste manier te berekenen.

Een cookie voor het bijhouden van conversies wordt geïnstalleerd wanneer de gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun effectiviteit na 30 dagen en worden niet gebruikt om de persoon te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's op onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, detecteren Google en ons bedrijf dat de gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de website van een Ads-klant. De informatie die via conversiecookies wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Ads-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. De klanten kunnen dus informatie krijgen over het totale aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor conversietracking, maar zij ontvangen geen informatie waarmee zij gebruikers persoonlijk kunnen identificeren.

Als de gebruiker niet wenst deel te nemen aan de monitoring, kan hij/zij zich daartegen verzetten door de conversion tracking cookie in de gebruikersinstellingen van zijn/haar internetbrowser uit te schakelen. Door dit te doen, wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Wij gebruiken Google Ads op basis van ons legitieme belang bij gerichte reclame in overeenstemming met art. 6 c. 1 lit. f van de GDPR. In het kader van het gebruik van Google Ads kan de overdracht van persoonsgegevens aan de servers van Google LLC in de VS plaatsvinden.

Details over de feitelijke verwerking en behandeling van websitegegevens door Google vindt u op: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy/

De gebruiker kan reclamecookies permanent uitschakelen door de installatie ervan te verhinderen met een overeenkomstige software-instelling in zijn browser of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://support.google.com/ads/answer/7395996
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=it

Als cookies worden uitgeschakeld, is het echter mogelijk dat de gebruiker de appie niet kan gebruiken.

Indien wettelijk vereist, vindt de verwerking van bovengenoemde gegevens pas plaats nadat de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker is verkregen overeenkomstig Art. 6 para. 1 letter a van de GDPR. De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde met terugwerkende kracht in te trekken. Om de toestemming in te trekken, volgt u de hierboven beschreven procedures en mogelijkheden.

12) Webanalysedienst

Google (Universal) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (hierna "Google" genoemd). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres in afgekorte vorm) wordt gewoonlijk overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In dit verband kan de overdracht van persoonsgegevens aan de servers van Google LLC in de VS plaatsvinden.
Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", die de anonimiteit garandeert door het IP-adres van de gebruiker in te korten en zo te verhinderen dat de gegevens rechtstreeks tot een bepaalde persoon kunnen worden herleid. Door middel van deze uitbreiding wordt het IP-adres van de gebruiker in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het IP-adres van de gebruiker volledig en vervolgens ingekort naar een server van Google in de VS gestuurd. In deze gevallen wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 letter f van de GDPR, op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
In onze opdracht gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google (Universal) Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht. Met een passende instelling van uw browsersoftware kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen. Houd er echter rekening mee dat in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig beschikbaar zijn. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google verhinderen, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Details over de feitelijke verwerking en behandeling van websitegegevens door Google vindt u op: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen waarmee het verzamelen van gegevens door Google Analytics op deze website in de toekomst wordt voorkomen (het opt-out-cookie werkt alleen op deze browser en alleen voor dit domein. Als u de cookies in uw browser verwijdert, moet u de opt-out procedure herhalen door op deze link te klikken): Google Analytics uitschakelen
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=it
Indien wettelijk vereist, vindt de verwerking van bovenstaande gegevens pas plaats nadat de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker is verkregen overeenkomstig Art. 6 para. 1 letter a van de GDPR. De gebruiker heeft te allen tijde het recht zijn toestemming met toekomstige werking in te trekken. Om de toestemming in te trekken, volgt u de hierboven beschreven procedures en mogelijkheden.

13) Diversen

13.1 Klantbeoordelingen op Google (voormalig Google Certified Merchant Programma)

In het kader van het programma "Google Customer Reviews" werken wij samen met de dienstverlener Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Dit programma stelt ons in staat beoordelingen van gebruikers van onze website te verkrijgen. Daartoe vraagt het systeem, zodra een aankoop op onze site is gedaan, de klant per e-mail om zijn bereidheid deel te nemen aan een Google-enquête. Als de gebruiker toestemming geeft in de zin van art. 6 c. 1 let. a van de GDPR, geven wij het betreffende e-mailadres door aan Google. De gebruiker ontvangt dan een e-mail van Google Customer Reviews waarin hem wordt gevraagd de winkelervaring op onze site te beoordelen. De beoordeling van de gebruiker wordt toegevoegd aan de andere beoordelingen, verschijnt met ons logo op Customer Reviews op Google en op het Google Merchant Center message board, en wordt ook gebruikt voor seller ratings op Google. In het kader van het gebruik van klantbeoordelingen op Google kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan servers van Google LLC in de VS.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de gegevensbeheerder of Google hiervan op de hoogte te stellen.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens door Google in het kader van het Google-programma voor klantenbeoordelingen vindt u op de volgende pagina: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=it.

Meer informatie over gegevensbescherming in het kader van de evaluatie van verkopers door Google kunt u vinden op de volgende pagina: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

13.2 Google Maps

Onze site maakt gebruik van de Google Maps API van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve kaarten en geografische informatie. Deze dienst toont onze locatie en vergemakkelijkt de aankomst op onze bestemming.

Wanneer u een van de in Google Maps geïntegreerde subpagina's bezoekt, wordt informatie over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) doorgegeven aan de servers van Google, waar ze wordt opgeslagen.In deze context kan de overdracht van persoonsgegevens aan de servers van Google LLC in de VS plaatsvinden. Dit gebeurt ongeacht of de gebruiker is aangemeld bij een Google-account of niet bestaat. Door in te loggen via Google worden de gegevens rechtstreeks gekoppeld aan het gebruikersaccount De gebruiker kan voorkomen dat de informatie aan zijn Google-profiel wordt gekoppeld door zich af te melden voordat hij op de knop klikt. Google bewaart en analyseert de gegevens van de gebruiker (ook van niet-ingelogde gebruikers) als gebruiksprofiel. Deze analyse wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met art. 6, lid 1 let. f van de GDPR op basis van het legitieme belang van Google bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame, het uitvoeren van marktonderzoek en/of het ontwerpen van haar website in overeenstemming met de vereisten. De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het aanmaken van dergelijke gebruikersprofielen en zijn rechten uitoefenen door contact op te nemen met Google.

Indien de gebruiker niet wil dat bij het gebruik van Google Maps gegevens aan Google worden doorgegeven, kan de gebruiker de webdienst Google Maps volledig uitschakelen door de JavaScript-toepassing in de browser te verwijderen. In dat geval zijn Google Maps en de weergave van kaarten op deze website niet mogelijk.
De gebruiksvoorwaarden van Google zijn beschikbaar ophttp://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html en verdere gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn beschikbaar op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.
Voor de privacygegevens met betrekking tot het gebruik van Google Maps wordt verwezen naar het desbetreffende gedeelte van de website van Google ("Google Privacy Policy"): https://privacy.google.com/intl/it/index.html#

13.3 Solliciteren per e-mail

Wij publiceren actuele vacatures op onze website in een apart gedeelte, waarop geïnteresseerden per e-mail kunnen solliciteren naar het opgegeven contactadres.

Om in de sollicitatieprocedure te worden opgenomen, moeten sollicitanten ons samen met hun e-mailsollicitatie alle voor een gefundeerde en geïnformeerde beoordeling en selectie noodzakelijke persoonsgegevens verstrekken.
De gevraagde informatie omvat algemene persoonlijke gegevens (naam, adres, telefonische of elektronische contactgegevens), alsmede bewijzen van de uitvoering van de voor een functie vereiste kwalificaties. Zo nodig kan ook informatie over de gezondheid worden gevraagd, waarmee in het belang van de sociale bescherming van de persoon van de sollicitant in het arbeids- en sociaal recht speciaal rekening moet worden gehouden.

De onderdelen die een sollicitatie moet bevatten om in elk afzonderlijk geval in aanmerking te worden genomen en de vorm waarin deze onderdelen per e-mail moeten worden verzonden, staan in de desbetreffende vacature.

Na ontvangst van de sollicitatie via het opgegeven contact e-mailadres worden de gegevens van de sollicitant door ons opgeslagen en uitsluitend ten behoeve van de verwerking van de sollicitatie geëvalueerd. Voor vragen die in de loop van de verwerking ontstaan, gebruiken wij naar eigen goeddunken het e-mailadres dat de sollicitant bij zijn sollicitatie heeft opgegeven of een opgegeven telefoonnummer.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking, inclusief het contact voor sollicitaties, is in het algemeen artikel 6, lid 2, letter b GDPR, in die zin dat de sollicitatieprocedure wordt beschouwd als het begin van een arbeidsovereenkomst.

Voor zover speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 (1) GDPR (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van een ernstige handicap) worden gevraagd aan sollicitanten als onderdeel van de sollicitatieprocedure, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 9 (2) lit. b. GDPR, zodat wij onze rechten uit hoofde van het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming kunnen uitoefenen en onze verplichtingen in dit verband kunnen nakomen.

Cumulatief of subsidiair kan de verwerking van bijzondere categorieën van gegevens ook gebaseerd zijn op artikel 9 (1) lit. h GDPR indien deze wordt uitgevoerd met het oog op preventieve gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de sollicitant, voor medische diagnose, gezondheids- of sociale zorg of behandeling, of voor het beheer van gezondheids- of sociale zorgsystemen en -diensten.

Indien een sollicitant niet wordt geselecteerd in het kader van bovengenoemde evaluatie, of indien een sollicitant zijn of haar sollicitatie voortijdig intrekt, worden zijn of haar e-mailgegevens en alle elektronische correspondentie, met inbegrip van de oorspronkelijke sollicitatie-e-mail, uiterlijk zes maanden na de kennisgeving verwijderd. Deze periode wordt gemeten op basis van ons legitieme belang bij het beantwoorden van eventuele vervolgvragen over de sollicitatie en, indien nodig, om te kunnen voldoen aan onze bewijsverplichtingen op grond van de Regeling gelijke behandeling sollicitanten.

Indien de sollicitatie succesvol is, worden de verstrekte gegevens verder verwerkt op basis van Art. 6 (1) lit. b GDPR ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

13.4 - Lexoffice
Voor het beheer van de boekhouding maken wij gebruik van de cloud-based boekhoudsoftware "lexoffice", geleverd door het bedrijf Haufe-Lexware GmbH & Co KG, Munzinger Straße 9, D-79111 Freiburg.
Lexoffice verwerkt inkomende en uitgaande facturen en de bankbewegingen van ons bedrijf om de facturen automatisch te registreren, te koppelen aan de desbetreffende transacties en zo de boekhouding via een semi-automatisch proces te beheren.
Indien ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 c.1 lett. f) van de GDPR, op basis van ons gerechtvaardigd belang in de efficiënte organisatie en documentatie van onze bedrijfsprocessen.
Meer informatie over lexoffice, gegevensverwerking en het privacybeleid vindt u op https://www.lexoffice.de/datenschutz/.

14) Rechten van de betrokkene

14.1 Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker legt de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming de verantwoordelijke voor de procedure bepaalde verplichtingen op die de betrokkene volledige rechten garanderen (recht op toegang en interventie), waarover wij u hieronder informeren

recht op toegang (art. 15 GDPR);
recht op rectificatie (Art. 16 GDPR);
recht op wissen (Art. 17 GDPR);
recht op beperking van de verwerking (Art. 18 GDPR);
recht op kennisgeving (art. 19 GDPR);
recht op gegevensportabiliteit (art. 20 GDPR);
recht om gegeven toestemming in te trekken (art. 7 lid 3 GDPR);
klachtrecht (Art. 77 GDPR).

14.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN UW GEGEVENS IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING DOOR ONS WORDEN VERWERKT OP GROND VAN ONS HOGER GERECHTVAARDIGD BELANG, KUNT U TE ALLEN TIJDE ZONDER TERUGWERKENDE KRACHT BEZWAAR MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.
INDIEN U BESLUIT UW RECHT OP BEZWAAR UIT TE OEFENEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS ONMIDDELLIJK STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR DE VERWERKING VAN DEZE GEGEVENS VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DEZE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING NOODZAKELIJK IS VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN EEN RECHTSVORDERING.
INDIEN UW GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP HET VOORSTELLEN VAN DIRECTE RECLAME, KUNT U TE ALLEN TIJDE BEZWAAR MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP HET VOORSTELLEN VAN DERGELIJKE RECLAME. U KUNT UW RECHT VAN VERZET UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
INDIEN U BESLUIT GEBRUIK TE MAKEN VAN UW RECHT VAN VERZET, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME ONMIDDELLIJK STOPZETTEN.

15) Bewaartermijn van persoonsgegevens

De bewaartermijn van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - ook door de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens het handels- en belastingrecht).

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Indien er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt als onderdeel van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, worden deze gegevens routinematig gewist na het verstrijken van de bewaartermijnen, voor zover ze niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van een contract of het initiëren van een contract en/of er van onze kant geen verder gerechtvaardigd belang is om ze te blijven bewaren.

In het geval van de verwerking van persoonsgegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR worden dergelijke gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn of haar recht op bezwaar uitoefent overeenkomstig Art. 21 para. 1 GDPR, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn of haar recht op bezwaar uitoefent overeenkomstig Art. 21 para. 2 GDPR.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden de opgeslagen persoonsgegevens anderszins verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

1.1 Wij danken u voor uw bezoek aan onze site en voor uw belangstelling. In het onderstaande willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website. Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan die het mogelijk maken u persoonlijk te identificeren.

1.2 De beheerder van de op onze website verstrekte gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is Butera Eats GmbH, Detmerstraße 13, 22305 Hamburg, Duitsland, Tel.: 017670779151, E-Mail: info@buteraeats.com. De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Om veiligheidsredenen en voor de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of verzoeken aan de verantwoordelijke persoon) maakt deze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Gecodeerde transmissie is te herkennen aan de browserbalk, waar het adres van de site wordt voorafgegaan door "https://" en het hangslotpictogram.

2) Verzameling van gegevens bij bezoek aan onze website

Bij het puur informatieve gebruik van onze website, dus zonder registratie of andere overdracht van informatie, worden alleen de gegevens bijgehouden die de browser van de gebruiker aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer de gebruiker onze website bezoekt, verzamelen wij de gegevens die technisch noodzakelijk zijn voor het bekijken van de website, d.w.z:

welke pagina werd bezocht
datum en tijd op het moment van toegang
grootte van de verzonden gegevens in bytes
bron/referentie van waaruit de gebruiker op de site is gekomen
gebruikte browser
gebruikt besturingssysteem
gebruikt IP-adres (eventueel in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 c.. 1 let. f van de GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De overdracht of elk ander gebruik van de gegevens is uitgesloten. Mochten er echter concrete aanwijzingen van onrechtmatig gebruik opduiken, dan behouden wij ons het recht voor de serverlogbestanden op een later tijdstip te controleren.

3) Cookies

Om uw bezoek aan onze website interessanter te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op sommige pagina's gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie automatisch gewist wanneer de browser wordt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party provider cookies) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Met het gebruik van cookies wordt bepaalde gebruikersinformatie zoals browsergegevens, locatiegegevens en IP-adreswaarden verzameld en op individuele basis verwerkt. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk is van de cookie.

Deels dienen cookies om, door het opslaan van instellingen, het bestelproces te vereenvoudigen (bijv. door de inhoud van een virtueel winkelwagentje bij een volgend bezoek aan de website te onthouden). Indien ook door middel van door ons geïmplementeerde individuele cookies persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met Art. 6 para. 1 let. b van de GDPR ten behoeve van de uitvoering van het contract of in overeenstemming met Art. 6 c. 1 let. f van de GDPR ten behoeve van ons legitieme belang bij het verbeteren van de functionaliteit van de website en een efficiëntere en prettigere klantervaring.

Wij werken samen met reclamepartners die ons helpen ons internetaanbod aantrekkelijker te maken. Wanneer u onze website bezoekt, worden daarom ook cookies van partnerbedrijven (third-party provider cookies) op uw harde schijf opgeslagen. Het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie worden in de volgende paragrafen afzonderlijk en apart behandeld.

De gebruiker kan zijn of haar browser zo instellen dat hij of zij wordt geïnformeerd over de opslag van cookies en per geval kan beslissen om deze al dan niet te accepteren of om de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten. Elke browser behandelt de cookie-instellingen anders. De procedure voor het wijzigen van de cookie-instellingen wordt beschreven in het helpmenu van elke browser en is te vinden op de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=it_IT
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

4) Contact

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail), worden uw persoonsgegevens verzameld. De persoonsgegevens die bij het invullen van het contactformulier worden verzameld, worden op het formulier aangegeven. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw vragen te beantwoorden, contact met u op te nemen en voor daarmee verband houdende technische handelingen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is ons legitieme belang om uw vragen te beantwoorden in overeenstemming met Art. 6 c. 1 let. f van de GDPR. Als het doel van het contact met de gebruiker het sluiten van een contract is, wordt een verdere rechtsgrondslag voor gegevensverwerking geboden door Art. 6 c. 1 let. b van de GDPR. Zodra het verzoek is verwerkt, worden de gegevens van de gebruiker verwijderd. Dit gebeurt pas nadat de inhoud van het verzoek definitief is opgehelderd, en voor zover er geen wettelijke verplichtingen inzake gegevensbewaring bestaan.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor de uitvoering van een overeenkomst

Op grond van art. 6 c. 1 let. b van de GDPR kunnen persoonsgegevens ook worden verzameld en verwerkt als de gebruiker deze verstrekt voor de uitvoering van een contract of het openen van een klantenrekening. De verzamelde persoonsgegevens van de gebruiker worden aangegeven in de respectievelijke gegevensinvoerformulieren. U kunt uw klantenaccount te allen tijde verwijderen door een bericht te sturen naar het adres van de hierboven vermelde verantwoordelijke. De door de gebruiker verstrekte gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor de uitvoering van het contract. Zodra het contract is uitgevoerd of uw klantenaccount is verwijderd, worden uw gegevens geblokkeerd in overeenstemming met de door het belasting- en handelsrecht voorgeschreven bewaartermijnen en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik ervan of ons bedrijf zich uitdrukkelijk het verdere gebruik van uw gegevens voorbehoudt zoals wettelijk is toegestaan, waarover wij u hierna uitvoerig informeren.

6) Gebruik van gebruikersgegevens voor directe reclame

6.1 Als de gebruiker besluit zich te abonneren op onze elektronische nieuwsbrief, ontvangt hij/zij regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is het e-mailadres van de gebruiker. De invoer van andere gegevens is optioneel en dient enkel om de communicatie te personaliseren. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat u de elektronische nieuwsbrief pas ontvangt nadat u uitdrukkelijk uw toestemming voor de verzending ervan hebt bevestigd. U ontvangt dan een verificatiemail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door uw inschrijving te valideren door op een link te klikken.

Door op de bevestigingslink te klikken, stemt de gebruiker in met het gebruik van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 c. 1 let. a van de GDPR. Bij inschrijving op de nieuwsbrief slaat ons bedrijf het door de Internet Service Provider (ISP) geregistreerde IP-adres van de gebruiker op, evenals de datum en het tijdstip van inschrijving; dit alles met het oog op toekomstige traceerbaarheid in geval van misbruik van het e-mailadres van de gebruiker. De gegevens die bij de inschrijving op de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor reclameboodschappen in het kader van de nieuwsbrief. De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de betreffende link in de nieuwsbrief of door een verzoek te sturen naar de verantwoordelijke persoon zoals hierboven vermeld. De opzegging van de nieuwsbriefdienst impliceert ook de onmiddellijke verwijdering van het e-mailadres van de gebruiker uit het systeem van onze nieuwsbriefexploitant, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van zijn gegevens of ons bedrijf zich het wettelijk toegestane verdere gebruik van de gegevens heeft voorbehouden, waarover wij u hierbij informeren.

6.2 Verzending van de e-mail nieuwsbrief aan bestaande klanten

Als u bij de aankoop van een product uw e-mailadres opgeeft, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor producten uit ons assortiment die vergelijkbaar zijn met het product dat u al hebt gekocht. Hiervoor is volgens § 3 c. 3 van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG) geen extra toestemming nodig. Gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig artikel 6 c. 1 let. f van de GDPR. Als de gebruiker in eerste instantie niet heeft ingestemd met het gebruik van zijn of haar e-mailadres voor dit specifieke doel, wordt er door ons geen e-mail verstuurd. De gebruiker kan te allen tijde en zonder terugwerkende kracht de toestemming voor het gebruik van zijn of haar e-mailadres voor de hierboven beschreven reclamedoeleinden intrekken door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon. In dit geval draagt de gebruiker alleen de transmissiekosten zoals vastgelegd in de basistarieven. Na ontvangst van de herroeping wordt het gebruik van het e-mailadres van de gebruiker onmiddellijk stopgezet.

6.3 Reclame per post
Vanwege ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame, behouden wij ons het recht voor om uw voornaam, achternaam, verzendadres en, na ontvangst van deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie, titel, academische graad, geboortejaar, beroepstitel, bedrijfssectoraanduiding conform Art. 6 c 1, let. f van de GDPR op te slaan in onze database. Wij behouden ons ook het recht voor deze gegevens te gebruiken om u per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking.

6.4 Kennisgeving van beschikbare goederen per e-mail

Als onze online shop de mogelijkheid biedt om per e-mail bericht te ontvangen zodra bepaalde artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn weer te koop zijn, kan de gebruiker zich op deze berichtendienst abonneren. Als de gebruiker zich aanmeldt voor de meldingsdienst voor beschikbaarheid van goederen, ontvangt de gebruiker eenmalig een e-mailbericht over de beschikbaarheid van het geselecteerde artikel. De enige gegevens die voor deze kennisgeving nodig zijn, is het e-mailadres van de gebruiker. Alle andere gegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt, worden alleen gebruikt om de gebruiker met zijn naam aan te spreken. Voor het verzenden van deze communicatie maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure, d.w.z. dat het bericht u pas wordt toegezonden nadat u uitdrukkelijk uw toestemming voor het ontvangen van het bericht hebt bevestigd. In dat geval ontvangt u een e-mail met het verzoek op de desbetreffende link te klikken om te bevestigen dat u deze communicatie wenst te ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, stemt de gebruiker in met het gebruik van persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 c. 1 lit. a van de GDPR. Bij de registratie voor onze e-mailnotificatiedienst slaan wij het door de internetprovider (ISP) geregistreerde IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie op om later eventueel misbruik van het e-mailadres te kunnen vaststellen. Wij gebruiken de bij de registratie verzamelde gegevens voor de e-mail beschikbaarheidsmelding uitsluitend om u te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze online shop. U hebt het recht om u af te melden voor de dienst voor kennisgeving van de beschikbaarheid per e-mail door de bovenaan dit beleid vermelde verantwoordelijke persoon hiervan in kennis te stellen. Na ontvangst van een dergelijk verzoek van de gebruiker zal het e-mailadres onmiddellijk worden verwijderd uit de desbetreffende mailinglijst, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van zijn of haar gegevens of ons bedrijf zich het recht heeft voorbehouden om de gegevens verder te gebruiken op grond van de wet, wat onder deze informatieve kennisgeving valt.

7) Gegevensverwerking ten behoeve van de orderverwerking

7.1 In het kader van de betalingsprocedure worden de betalingsgegevens van de gebruiker, voor zover dit noodzakelijk is voor het doel van de betalingsprocedure, doorgegeven aan de verantwoordelijke kredietinstelling. Indien wij gebruik maken van betalingsdienstaanbieders wordt dit uitdrukkelijk vermeld. De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens in deze context is Art. 6 c. 1 let. b van de GDPR.

7.2 Doorgifte van persoonsgegevens aan verzenddienstverleners

- DHL
Indien de goederen worden geleverd door de koeriersdienst DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Duitsland), zullen wij het e-mailadres van de klant voorafgaand aan de levering aan DHL doorgeven in overeenstemming met Art. 6 c. 1 let. a van de GDPR, zodat de koeriersdienstverlener een leveringsdatum kan overeenkomen of een vooraankondiging van de levering kan geven, op voorwaarde dat hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven bij de bestelling. Indien dit niet het geval is, worden alleen de naam en het adres van de geadresseerde aan DHL doorgegeven voor leveringsdoeleinden, overeenkomstig artikel 6 c. 1 let. b van de GDPR. De overdracht van deze informatie vindt alleen plaats als dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Anders is het niet mogelijk om met DHL een leveringsdatum overeen te komen of een leveringsbericht te ontvangen.
De toestemming kan te allen tijde zonder terugwerkende kracht worden ingetrokken door een mededeling te sturen naar de bovengenoemde verantwoordelijke persoon of naar het koeriersbedrijf van DHL.
- DPD
Indien de goederen door het koeriersbedrijf DPD (DPD GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland) worden geleverd, zullen wij DPD overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR vóór de levering het e-mailadres van de klant bezorgen, zodat het koeriersbedrijf een leveringsdatum kan afspreken of een voorafgaande kennisgeving van levering kan doen, op voorwaarde dat hiervoor bij de bestelling uitdrukkelijk toestemming werd gegeven. Als dit niet het geval is, geven wij de naam en het adres van de geadresseerde alleen door aan DPD voor het uitvoeren van de levering, in overeenstemming met Art. 6 para. 1 let. b van de GDPR. Deze informatie wordt alleen doorgegeven als dit daadwerkelijk nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval zal het niet mogelijk zijn om met DPD een leveringsdatum overeen te komen of een leveringsbericht te ontvangen.
Deze toestemming kan te allen tijde zonder terugwerkende kracht worden herroepen door een kennisgeving te sturen naar bovengenoemde verantwoordelijke of naar het koeriersbedrijf DPD.

7.3 Betalingsdienstaanbieders gebruiken

- Apple Pay
Als u kiest voor de betaalmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, vindt de betalingsverwerking plaats via de "Apple Pay"-functie van uw eindapparaat waarop iOS, watchOS of macOS draait door een betaalkaart te laden die met "Apple Pay" is gedeponeerd. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die in de hardware en software van uw apparaat zijn ingebouwd om uw transacties te beschermen. Om een betaling uit te voeren, moet u een vooraf door u gedefinieerde code invoeren en deze verifiëren met de "Face ID" of "Touch ID" functie van uw terminalapparaat.
Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling in gecodeerde vorm naar Apple verzonden. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarsspecifieke sleutel voordat de gegevens worden doorgegeven aan de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart om de betaling uit te voeren. De versleuteling zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is verricht, stuurt Apple het rekeningnummer van het apparaat en een dynamische transactiespecifieke beveiligingscode naar de oorspronkelijke website om het succes van de betaling te bevestigen.
Indien tijdens de beschreven overdrachten persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit uitsluitend met het oog op de betalingsverwerking overeenkomstig artikel 6 lid 1 lit. b GDPR.
Apple slaat transactiegegevens anoniem op, inclusief het geschatte bedrag van de aankoop, de geschatte datum en tijd, en of de transactie succesvol is afgerond. Anonimisering sluit elke persoonlijke referentie volledig uit. Apple gebruikt geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere Apple producten en diensten te verbeteren.
Wanneer u Apple Pay op een iPhone of Apple Watch gebruikt om een aankoop via Safari op een Mac te voltooien, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een gecodeerd kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat u persoonlijk kan identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar "Wallet & Apple Pay" en schakel "Sta betalingen op Mac toe" uit.
- Paypal

Als de klant kiest voor betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien beschikbaar - "Betaling tegen factuur" of "Betaling in termijnen" via PayPal, worden de betalingsgegevens van de gebruiker in het kader van het betalingsproces doorgegeven aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). De overdracht van gegevens vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 c. 1 let. b van de GDPR en alleen als dit daadwerkelijk noodzakelijk is voor de uitvoering van de betaling.
Bij betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische afschrijving via PayPal of - indien beschikbaar - "Betaling tegen factuur" of "Betaling in termijnen" via PayPal is PayPal gerechtigd een kredietcontrole uit te voeren. De betalingsgegevens van de gebruiker kunnen overeenkomstig art. 6 c. 1 let. f van de GDPR aan informatiebureaus worden doorgegeven op grond van het gerechtvaardigde belang van PayPal om de kredietwaardigheid van de klant vast te stellen. Het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van betaling wordt door PayPal gebruikt om te beslissen of een bepaalde betaalmethode al dan niet beschikbaar wordt gesteld. De kredietwaardigheidscontrole kan probabilistische waarden (zogenaamde scores) bevatten. Voor zover de scorewaarden het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole beïnvloeden, hebben ze hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden wordt onder meer beïnvloed door adresgegevens. Meer informatie over gegevensbescherming, inclusief de gebruikte informatiebureaus, vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=it_IT.
De gebruiker kan de aan PayPal gegeven toestemming om zijn gegevens te verwerken te allen tijde intrekken door PayPal hiervan op de hoogte te stellen. Het recht van PayPal om de persoonsgegevens van de gebruiker te verwerken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de betaling zoals vastgelegd in de overeenkomst blijft echter onaangetast.

8) Contact met evaluatieverzoek

Rechtstreeks verzoek om evaluatie (en niet verzending via een klantenevaluatiesysteem)
Als de gebruiker tijdens of na het bestelproces uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven overeenkomstig art. 6 c. 1 let. a van de GDPR, wordt zijn of haar e-mailadres gebruikt om hem of haar een eenmalig verzoek te sturen om het door ons gebruikte systeem te voorzien van een evaluatie van de geplaatste bestelling.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de gegevensbeheerder hiervan op de hoogte te stellen.

9) Gebruik van sociale media

Facebook-plugins met Shariff-oplossing

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins (hierna: "plugins") van het sociale platform Facebook, geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quay, Square, Dublin 2, Ierland (hierna: "Facebook").

Om de persoonsgegevens van de gebruiker bij het surfen op onze website beter te beschermen, worden deze knoppen niet onvoorwaardelijk als plugins in de pagina geïntegreerd, maar alleen door middel van een HTML-link. Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat bij het openen van een pagina op onze website die deze knoppen bevat, geen verbinding met de Facebook-servers tot stand wordt gebracht. Door op de genoemde knoppen te klikken, wordt een nieuw browservenster geopend dat de Facebook-pagina toont waarop de gebruiker (eventueel na het invoeren van zijn toegangsgegevens) met de aanwezige plugins kan interageren.

Met betrekking tot het doel en de omvang van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik ervan door Facebook, alsmede uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

10) Gebruik van video's

Gebruik van YouTube-video's

Onze website gebruikt de insluitingsfunctie van YouTube om video's van de aanbieder "YouTube", eigendom van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") weer te geven en af te spelen.

De gebruikte geavanceerde privacymodus voorkomt volgens de aanbieder de opslag van gebruikersinformatie, tenzij de video wordt bekeken. Wanneer YouTube embed video's afspeelt, gebruikt de aanbieder cookies om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens YouTube dienen deze onder meer om statistieken over de video's samen te stellen, de werking van de site te verbeteren en onrechtmatig gebruik te voorkomen. Als de gebruiker inlogt bij Google en op een video klikt, worden de gegevens van de gebruiker direct teruggekoppeld naar zijn persoonlijke account. De gebruiker kan voorkomen dat de gegevens aan zijn YouTube-profiel worden gekoppeld door uit te loggen voordat de knop wordt geactiveerd. Google bewaart en analyseert gebruikersgegevens (ook van niet-ingelogde gebruikers) als gebruiksprofiel. Deze analyse wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 c. 1 lit. f van de GDPR op basis van het legitieme belang van Google bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame, het uitvoeren van marktonderzoek en/of met het oog op een op de behoeften afgestemde vormgeving van haar website. De gebruiker heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van dergelijke gebruiksprofielen en zijn rechten te doen gelden door contact op te nemen met YouTube.In het kader van het gebruik van YouTube kan de overdracht van persoonsgegevens aan servers van Google LLC in de VS plaatsvinden.

Onafhankelijk van het afspelen van een video-embed wordt bij elke opening van deze website door de gebruiker een link gelegd naar het sociale netwerk "DoubleClick" van Google, waarop verdere gegevensverwerkingsprocedures van toepassing zijn waarop wij geen invloed hebben.

Meer informatie over de bescherming van "YouTube" vindt u in het privacybeleid van de aanbieder: https://policies.google.com/privacy/update?hl=it.

Voor zover wettelijk vereist, vindt de bovengenoemde gegevensverwerking pas plaats na uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker overeenkomstig Art. 6 para. 1 letter a van de GDPR. De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde met terugwerkende kracht in te trekken. Om de toestemming in te trekken, volgt u de hierboven beschreven procedures en mogelijkheden.

11) Online marketing

11.1 Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een reclamedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken. Om informatie te verzamelen, gebruikt Google AdSense ook zogenaamde "web beacons" (kleine, onzichtbare grafische afbeeldingen), die eenvoudige handelingen mogelijk maken, zoals het registreren, verzamelen en analyseren van het bezoekersverkeer op de website. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google. De overdracht kan ook plaatsvinden naar een server van Google LLC. in de VS.

Google gebruikt de aldus verkregen informatie om het gebruik van AdSense-advertenties door de gebruiker te analyseren. Het IP-adres dat de browser van de gebruiker in het kader van Google AdSense doorgeeft, wordt niet in verband gebracht met andere gegevens waarover Google beschikt. De door Google verzamelde informatie kan in sommige gevallen aan derden worden doorgegeven, voor zover dit wettelijk verplicht is en/of deze derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

De hierboven beschreven gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 c. 1 lett. f van de GDPR ten behoeve van gerichte reclame door derden, wier advertenties op deze website verschijnen op basis van het gedetecteerde gebruikersgedrag. Deze verwerking dient ons belang om het economisch potentieel van onze website te benutten met de gerichte plaatsing van reclame-inhoud van derden tegen betaling.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google op https://www.google.it/policies/privacy/.

U kunt de reclamecookies permanent uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen; als alternatief kunt u de betreffende browserplug-in downloaden en installeren op
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=it

Wij wijzen er echter op dat door het deactiveren van cookies bepaalde functies van deze website beperkt beschikbaar of niet bruikbaar kunnen zijn.

Indien wettelijk vereist, vragen wij de gebruiker om toestemming voor de hierboven beschreven gegevensverwerking in overeenstemming met art. 6 c. 1 letter a van de RGPD. De gebruiker kan zijn toestemming te allen tijde met toekomstige werking herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, wordt de gebruiker verzocht de bovenstaande informatie over het bezwaar te volgen.

11.2 Conversietracking met Google Ads

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en in het kader van Google AdWords conversion tracking, een analysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken het Google Ads-aanbod om de aandacht van de gebruiker te trekken door middel van advertenties (de zogenaamde Google Adwords) die de gebruiker vanaf externe webpagina's naar onze aantrekkelijke aanbiedingen leiden. De campagnegegevens stellen ons in staat de mate van succes van afzonderlijke reclame-initiatieven te bepalen. Op deze manier streven wij ernaar de gebruiker advertenties te tonen die hem interesseren, onze website aantrekkelijker te maken en de advertentiekosten op de juiste manier te berekenen.

Een conversion tracking cookie wordt geïnstalleerd wanneer de gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun effectiviteit na 30 dagen en worden niet gebruikt om de persoon te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's op onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, detecteren Google en ons bedrijf dat de gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de website van een Ads-klant. De informatie die via conversiecookies wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Ads-klanten die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten kunnen zo informatie krijgen over het totale aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor conversietracking, maar ze ontvangen geen informatie waarmee ze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren.

Indien de gebruiker niet wenst deel te nemen aan de monitoring, kan hij/zij hier eenvoudigweg bezwaar tegen maken door de conversion tracking cookie uit te schakelen in de gebruikersinstellingen van zijn/haar internetbrowser. Door dit te doen, wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Wij gebruiken Google Ads op basis van ons legitieme belang bij gerichte reclame in overeenstemming met art. 6 c. 1 lit. f van de GDPR. In het kader van het gebruik van Google Ads kan de overdracht van persoonsgegevens aan de servers van Google LLC in de VS plaatsvinden.

Details over de feitelijke verwerking en behandeling van websitegegevens door Google vindt u op: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op: https://policies.google.com/privacy/

De gebruiker kan reclamecookies permanent uitschakelen door de installatie ervan te verhinderen met een overeenkomstige software-instelling in zijn browser of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://support.google.com/ads/answer/7395996
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=it

Als cookies worden uitgeschakeld, is het echter mogelijk dat de gebruiker de appie niet kan gebruiken.

Indien wettelijk vereist, vindt de verwerking van bovengenoemde gegevens pas plaats nadat de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker is verkregen overeenkomstig Art. 6 para. 1 letter a van de GDPR. De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde met terugwerkende kracht in te trekken. Om de toestemming in te trekken, volgt u de hierboven beschreven procedures en mogelijkheden.

12) Webanalysedienst

Google (Universal) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (hierna "Google" genoemd). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres in afgekorte vorm) wordt gewoonlijk overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In dit verband kan de overdracht van persoonsgegevens aan de servers van Google LLC in de VS plaatsvinden.
Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", die de anonimiteit garandeert door het IP-adres van de gebruiker in te korten en zo te verhinderen dat de gegevens rechtstreeks tot een bepaalde persoon kunnen worden herleid. Door middel van deze uitbreiding wordt het IP-adres van de gebruiker in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het IP-adres van de gebruiker volledig en vervolgens ingekort naar een server van Google in de VS gestuurd. In deze gevallen wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 letter f van de GDPR, op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
In onze opdracht gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google (Universal) Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht.

Met een passende instelling van uw browsersoftware kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen. Houd er echter rekening mee dat in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig beschikbaar zijn. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google verhinderen, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Details over de feitelijke verwerking en behandeling van websitegegevens door Google vindt u op: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen waarmee het verzamelen van gegevens door Google Analytics op deze website in de toekomst wordt voorkomen (het opt-out-cookie werkt alleen op deze browser en alleen voor dit domein. Als u de cookies in uw browser verwijdert, moet u de opt-out procedure herhalen door op deze link te klikken): Google Analytics uitschakelen
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=it
Indien wettelijk vereist, vindt de verwerking van bovenstaande gegevens pas plaats nadat de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker is verkregen overeenkomstig Art. 6 para. 1 letter a van de GDPR. De gebruiker heeft te allen tijde het recht zijn toestemming met toekomstige werking in te trekken. Om de toestemming in te trekken, volgt u de hierboven beschreven procedures en mogelijkheden.

13) Diversen

13.1 Klantbeoordelingen op Google (voormalig Google Certified Merchant Programma)

In het kader van het programma "Google Customer Reviews" werken wij samen met de dienstverlener Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Dit programma stelt ons in staat beoordelingen van gebruikers van onze website te verkrijgen. Daartoe vraagt het systeem, zodra een aankoop op onze site is gedaan, de klant per e-mail om zijn bereidheid deel te nemen aan een Google-enquête. Als de gebruiker toestemming geeft in de zin van art. 6 c. 1 let. a van de GDPR, geven wij het betreffende e-mailadres door aan Google. De gebruiker ontvangt dan een e-mail van Google Customer Reviews waarin hem wordt gevraagd de winkelervaring op onze site te beoordelen. De beoordeling van de gebruiker wordt toegevoegd aan de andere beoordelingen, verschijnt met ons logo op Customer Reviews op Google en op het Google Merchant Center message board, en wordt ook gebruikt voor seller ratings op Google. In het kader van het gebruik van klantbeoordelingen op Google kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan servers van Google LLC in de VS.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de gegevensbeheerder of Google hiervan op de hoogte te stellen.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens door Google in het kader van het programma voor klantenbeoordelingen van Google vindt u op de volgende pagina: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=it.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens door Google in het kader van recensies van verkopers op Google vindt u op de volgende pagina: https://support.google.com/google-ads/answer/2375474

13.2 Google Maps

Onze site maakt gebruik van de Google Maps API van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve kaarten en geografische informatie. Deze dienst toont onze locatie en vergemakkelijkt de aankomst op onze bestemming.

Wanneer u een van de in Google Maps geïntegreerde subpagina's bezoekt, wordt informatie over uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) doorgegeven aan de servers van Google, waar ze wordt opgeslagen.In deze context kan de overdracht van persoonsgegevens aan de servers van Google LLC in de VS plaatsvinden. Dit gebeurt ongeacht of de gebruiker is aangemeld bij een Google-account of niet bestaat. Door in te loggen via Google worden de gegevens rechtstreeks gekoppeld aan het gebruikersaccount De gebruiker kan voorkomen dat de informatie aan zijn Google-profiel wordt gekoppeld door zich af te melden voordat hij op de knop klikt. Google bewaart en analyseert de gegevens van de gebruiker (ook van niet-ingelogde gebruikers) als gebruiksprofiel. Deze analyse wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met art. 6, lid 1 let. f van de GDPR op basis van het legitieme belang van Google bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame, het uitvoeren van marktonderzoek en/of het ontwerpen van haar website in overeenstemming met de vereisten. De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen het aanmaken van dergelijke gebruikersprofielen en zijn rechten uitoefenen door contact op te nemen met Google.

Indien de gebruiker niet wil dat bij het gebruik van Google Maps gegevens aan Google worden doorgegeven, kan de gebruiker de webdienst Google Maps volledig uitschakelen door de JavaScript-toepassing in de browser te verwijderen. In dat geval zijn Google Maps en de weergave van kaarten op deze website niet mogelijk.
De gebruiksvoorwaarden van Google zijn beschikbaar ophttp://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html en verdere gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn beschikbaar op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.
Voor de privacygegevens met betrekking tot het gebruik van Google Maps wordt verwezen naar het desbetreffende gedeelte van de website van Google ("Google Privacy Policy"): https://privacy.google.com/intl/it/index.html#

13.3 Solliciteren per e-mail

Wij publiceren actuele vacatures op onze website in een apart gedeelte, waarop geïnteresseerden per e-mail kunnen solliciteren naar het opgegeven contactadres.

Om in de sollicitatieprocedure te worden opgenomen, moeten sollicitanten ons samen met hun e-mailsollicitatie alle voor een gefundeerde en geïnformeerde beoordeling en selectie noodzakelijke persoonsgegevens verstrekken.
De gevraagde informatie omvat algemene persoonlijke gegevens (naam, adres, telefonische of elektronische contactgegevens), alsmede bewijzen van de uitvoering van de voor een functie vereiste kwalificaties. Zo nodig kan ook informatie over de gezondheid worden gevraagd, waarmee in het belang van de sociale bescherming van de persoon van de sollicitant in het arbeids- en sociaal recht speciaal rekening moet worden gehouden.

De onderdelen die een sollicitatie moet bevatten om in elk afzonderlijk geval in aanmerking te worden genomen en de vorm waarin deze onderdelen per e-mail moeten worden verzonden, staan in de desbetreffende vacature.

Na ontvangst van de sollicitatie via het opgegeven contact e-mailadres worden de gegevens van de sollicitant door ons opgeslagen en uitsluitend ten behoeve van de verwerking van de sollicitatie geëvalueerd. Voor vragen die in de loop van de verwerking ontstaan, gebruiken wij naar eigen goeddunken het e-mailadres dat de sollicitant bij zijn sollicitatie heeft opgegeven of een opgegeven telefoonnummer.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking, inclusief contact voor sollicitaties, is over het algemeen art. 6 (2) lit. b GDPR, in die zin dat de sollicitatieprocedure wordt beschouwd als het begin van een arbeidsovereenkomst.

Voor zover speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 (1) GDPR (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van een ernstige handicap) worden gevraagd aan sollicitanten als onderdeel van de sollicitatieprocedure, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 9 (2) lit. b. RGPD, zodat wij onze rechten op grond van het arbeidsrecht en de wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming kunnen uitoefenen en onze verplichtingen in dit verband kunnen nakomen.